تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزندان

» تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزندان


از نظر علم اخلاق تکالیف والدین نسبت به فرزندان متعدد است.


۱.مهمترین تکلیف به پدر و مادر این است که در تعلیم و تربیت فرزندان در حدود استطاعت خود و استعدادهای آنان کوشش نمایند.

۲.فرزندان خود را جسماََ سالم و قوی و روحاََ و اخلاقاََ نیرومند و مهذب بار آورند‌.

۳. کودکان و نوجوانان خود را به کارهای سخت طاقت فرسا که ممکن است برای همیشه موجب ضعف بنیه آنان گردد وادار نکنند.

۴.پدر و مادر وظیفه دارند که فرزندان خود را زود رنج و نازک بدن با نیاورند.

۵. والدین موظف هستند که مراقب رفتار و گفتار خود در مقابل فرزندان باشند و نقایصی که در عادات و اخلاق خود سراغ دارند تا آنجا که ممکن است از ایشان بپوشانند.

۶. پدر و مادر حق دارند از فرزندان خود توقع احترام و اطاعت داشته باشند وامرونهی کنند.


آخرین مطالب این وبلاگBuy Real Traffic
Buy Website Traffic Cheap
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy website Traffic  ساخت وبلاگ