راه های معجزه آسای کسب خودباوری واعتمادبه نفس:

» راه های معجزه آسای کسب خودباوری واعتمادبه نفس:

از رموز خودباوری و اعتماد به نفس این است.

۱:باور کنید که موجودی بی‌نظیر در عالم هستید.

درک کنید در این عالم لایتناهی و بزرگ شما موجودی بی نظیر هستید.

هیچ کس، هیچ گاه نمی تواند نغمه ای که قرار است شما در جهان هستی بسرایید ؛ همانند شما زمزمه کند.

همه ابدیت می تواند متعلق به شما باشد.

اولین تکلیف شما در زندگی ، فراگیری سرودی است که کمال را نجواکند.

۲: پذیرش دیگران همانطور که هستند.

تنها در صورتی که در وهله نخست دیگران را همانطور که هستند بپذیرید، شما قادر خواهید بود که خودتان را نیز همانطور که هستید بشناسید و قبول کنید.

۳: حسادت نورزیدن به هنر و استعداد های دیگران .

هیچگاه به استعدادها، هنرها و فضایل دیگر آن رشک نبرید.

این بهتر است که حتی در وظایف شخصی خود شکست بخورید تا بخواهید در پیروزی دیگران شریک باشید و مانع موفقیت آنها شوید.

به یاد داشته باشید که اگر یک با موفق شوید تا تماماََ خودتان باشید ، شما عظیم ترین موفقیت هایی را یک انسان میتواند به دیگران تقدیم کند را کسب کرده اید.

۴: خشمگین نشدن و خونسردی خود را حفظ کردن

از هیچکس رنجیده خاطر و عصبانی نشوید. زیرا در واقع توسط خشم و رنجش، تنها خویشتن خود را تحقیر و کم ارزش میکنیم.

۵ :احترام گذاردن و همه مردم

ما تصور می کنیم برای احترام گذاشتن به دیگران ، آنها باید آنطور که ما هستیم باشند. پس تلاش کنیم فضیلت و انسانیت خود را بالاتر ببریم و انسان های بزرگی شویم تا این گونه به مردم نیز بنگریم .

۶ :معاشرت با انسانهای ژرف اندیش و دوری از افراد عیب جو و بدبین

با افرادی معاشرت و نشست و برخاست کنید ژرف اندیش باشند و با وسعت نظر و صراحت دیگران را حمایت کنند. از انسان های سست ، متزلزل ، عیب جو و بدبین به زندگی و غیرقابل اعتماد دوری کنیم .

۷ :دوست داشتن مردم

همیشه در ابراز عشق و علاقه به دیگران پیشقدم باشید و هیچ گاه انتظار نداشته باشید که اول دیگران به شما ابراز عشق و علاقه کنند

۸ :دست دیگران را برای یاری و کمک به فشارید

تا جایی که می‌توانید به دیگران خدمت کنید.

این موضوع را همواره بیاد داشته باشید که خدمت صادقانه و هوشیارانه به مردم ، قویترین ابزاری است که برای کسب خودباوری و اعتماد به نفس در دست دارید .

۹ :دیگران را ببخشید

همانطور که انتظار داریم دیگران ما را ببخشند، ما نیز باید دیگران را ببخشیم ، در نتیجه خداوند و زندگی نیز از سر خطاهای ما خواهند گذشت .

ما میتوانیم از طریق عفو و بخشش دیگران ، دانش بخشیدن خودمان را نیز کسب کنیم.

۱۰ :کاهش دادن انتظارات از دیگران

از دیگران بیش از حد انتظار نداشته باشیم ، زیرا تنها در این صورت است که می آموزیم از خودمان هم انتظار بیش از حد نداشته باشیم.

۱۱ :انتقاد و سرزنش نکردن از دیگران

دیگران را برای نگرش منفی و نوع رفتارشان با خودمان سرزنش نکنیم.

اگر از آنها انتقاد کنیم تنها خود را حقیر و کوچک کرده‌ایم‌ وبه آنها قدرت آسیب رساندن به خود را داده ایم.

۱۲ :خود را سرزنش نکردن

همیشه به خاطر داشته باشید که هر چه یک اثر نقاشی اهمیت بیشتری داشته باشد زمان بیشتر و تلاش بیشتری برای تکمیل آن لازم است .

۱۳ :ریشه کن کردن انتظارات منفی و غیر منطقی از ذهن

انتظارات و توقعات غیر واقعی و منفی را از ذهن خود پاک کنید و به جای آن ها بذر مثبت اندیشی را در ذهن خود بکارید.زیرا ذهن آن چیزی را جذب می کند که بدان می اندیشد. اگر انتظارات شخصی از زندگی بیش از حد زیاد و وسیع باشد،سرنوشت نیز موارد پیچیده تری را برای او رقم خواهد زد ،

۱۴ :جدی نگرفتن خود

خود را بیش از اندازه ای که هستید بزرگ و مهم به حساب نیاورید و خود را زیاد جدی نگیرید.

اهمیت واقعی وحقیقی شما زمانی افزایش می یابد که فروتن باشید. در برابر عظمت خداوند و شکوه آفرینش خود را حقیر بدانیم

۱۵ :دیگران را بخشی از وجود خود دیدن

حواس و احساسات خود را گسترش دهید دیگران را بخشی از وجود خودتان تلقی کنید. به این منظور ، شادی ها ، کمال و موفقیت آنان را مانند شادی ، کمال و موفقیت خود بدانید .

۱۶ :جدی نگرفتن خطاها و لغزش های خود

اشتباهات را خیلی جدی نگیرید، در کمال آرامش و به سادگی با خود شرط کنید که در آینده کارهای بهتری انجام دهید و بدین شکل اشتباهات خود را جبران کنید.

۱۷ :اصلاح کردن تصویر ذهنی خود

خودتان را بر اساس اشتباهاتتان نشناسید. این اشتباهات تنها متعلق به شما نیست ، بلکه مطمئناً هر کس دیگری نیز که صمیمانه در جهت بهبود امور و کمال کارها جهد و کوشش کند میتواند با اشتباه روبرو شود.

۱۸ :حرکت کردن به سوی کمال

خودتان را به شکست هایتان نشناسید.

برای کسی که در راه کمال حرکت میکند و هدف او رسیدن به کمال لایتناهی است ، موفقیت یا شکست، ملاک شناخت او نیست .

۱۹ :افزایش دادن احساس رضایتمندی و خشنودی خود

به وسیله افزایش احساس رضایتمندی و خشنودی،سطح انرژی خود را بالا ببرید.

همواره با رضایت و خوشرویی هر آنچه را که نیاز دارید انجام دهید ، در این حالت به جای احساس فرسودگی و خستگی ، احساس نشاط و سرور خواهید کرد و به جای احساس افت انرژی، احساس می کنید که به مقدار انرژی و سرزندگی شما افزوده می شود.

۲۰: استفاده کردن از تکنیک های تنفس عمیق و تغذیه سالم

برای افزایش خودباوری و اعتماد به نفس دستورات زیر را عملی سازید:

استفاده روزانه از نرمش ها و ورزش های مناسب برای ایجاد تحرک و پویایی جسمی.

نشستن و ایستادن درست به طوری که ستون مهره ها صاف قرار گیرد.

استفاده از تغذیه درست.

استفاده روزانه از میوه‌ها و سبزی‌های تازه و کمتر خوردن مواد گوشتی را مد نظر قرار دهید. فراموش نکنید که بدن و جسم سالم زمینه‌ساز داشتن افکار ،گفتار و کردار سالم در زندگی است.

۲۱ :خوش خلق بودن

مهمتر از هر چیز آن است که خوش خلق باشید.

باید یاد بگیرید که به خودتان لبخند بزنید.این حالت شما را متعادل و برخوردهای تان را متناسب با روحیه خوش خلقی می کند.

برای ایجاد خلق نیکو در خودتان هر روز یک داستان زیبا و خنده دار بخوانید و هر روز حداقل یک لطیفه برای دوستان خود تعریف کنید.

۲۲ :پذیرفتن مسئولیت کارهای خود

مسئولیت تمام کارهای خود را به عهده بگیرید. به یاد داشته باشید که هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی افتد.

معمولاً وقایع بر اثر یک نگرش یک انتظار یا توقع و یا شاید تنها به صورت نیمه آگاه توسط خود شما به وقوع بپیوندند.

۲۳ : کم کردن گناهان و لغزش‌های خود

اجازه ندهید که بذر های گناه و لغزش در باغی که شما سعی می کنید در آن میوه ایمان برویانید، رشد کند. بدانید که همه انسان‌ها مستعد خطا و لغزش هستند.

پس بیایید احساس گناه را مبدل به عزم و اراده قوی برای انجام کارهای بهتر و نیکوتر کنید.

۲۴ :آسان گرفتن

همراه با دیگران بخندید. اگر سایرین به شما آزار و اذیتی رساندند حرف‌های آنها را به دل نگیرید و فراموش کنید .

۲۵ :نگرش مثبت به مسائل داشتن

سعی کنید که طرز تلقی و نگرش مثبت نسبت به مسائل داشته باشید.

خردمندی، در این رابطه گفته است ، اساساً شرایط و وقایع یک حالت خنثی دارند، این طرز تلقی ، نحوه نگرش و برداشت ما از وقایع است که آنها را برای ما خوشایند و مثبت یا منفی و ناراحت کننده جلوه می دهد .

۲۶ :در صدد توجیه خود نبودن

تلاش نکنید که در برابر دیگران خودتان را توجیه کنید. در وجود خود کامل باشید. در حد ادراک و شعور خود بهتر این عمل را انجام دهید سپس با متانت عواقب و نتایج آن را بپذیرید. در نظر داشته باشید که وجدان شما ، بهترین و صحیح ترین قضاوت ها را در رابطه با رفتار و اعمال شما می‌کند.

۲۷ :برای شادمانی های خود پیش فرض و شرایط تعیین نکردن

خوشحالی ها ، شادمانی ها و حقایق را که قلباََ عزیز میدارید را به واسطه نظر و عقیده دیگران مشروط نکنید .

۲۸ :تمرکز کردن بر واقعیات درونی روی واقعیت درونی خود تمرکز نمایید و به خودتان اجازه ندهید قربانی و تحت تاثیر خوب یا بدی که دیگران برای شما تعریف و تبیین می‌کنند بشوید.

۲۹ :با خداوند مرتبط شدن ارتباط خودتان را با خداوند و وجدان درونی خود برقرار و حفظ کنید و رضایت او را بخواهید نه خوش آمدن دیگران را مگر اینکه آنها در شفاف کردن و تایید خواسته های متعالی شما گام بردارند و به شما کمک کنند.

۳۰: سپاسگزار درس های زندگی باشید

از آزمون‌ها و امتحانات زندگی سپاسگزار و ممنون باشید زیرا به واسطه این درسها شما می توانید در حوزه قدرت و خرد رشد یابید.

۳۱ :روی استعدادها و کیفیت های نهفته درونی خود متمرکز شوید تا باعث پیشرفت و تکامل شما شود. توانمندی ها و استعدادهای درونی خود را دوست بدارید نه نواقص فعلی خود را. به طور قطع و یقین باید گفت، استعدادهای بالقوه درونی شما در حال حاضر و برای همیشه متعلق به شما است، پس برای رشد و شکوفایی شخصیت خود از آنها بهره گیرید.


_____________________________________________________

برگرفته از کتاب:رموز خودباوری واعتماد به نفس

اثر:دونالد والترز

ترجمه:دکترشیرین نبوی نژاد


آخرین مطالب این وبلاگBuy Real Traffic
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap  ساخت وبلاگ