تربیت دل پذیر،دل تربیت پذیر(رفتارهای والدین با فرزند)

» تربیت دل پذیر،دل تربیت پذیر(رفتارهای والدین با فرزند)

طبیعت مثل نخ است وقتی بچه بودید نخی را به جلوی گاری یا ماشین کوچک اسباب بازی بسته بودید ، آن را می‌کشیدید و اسباب بازی با شما حرکت می کرد

اگر بالای تپه ای می‌رفتید از شما پیروی می‌کرد و اگر به گودالی می‌رفتید ماشین کوچک اسباب بازی شما به فرورفتگی هدایت می شد.

بپیچید آن نیز می پیچید.

اگر می ایستادید اون نیز می ایستاد.

اگر حرکت می‌کردید حرکت می‌کرد.

اگر تند می‌رفتید تند و اگر آرام می رفتید آرام به دنبال شما می آمد.

تربیت مثل نخ است اگر بخواهیم نخ را از پشت به اسباب بازی مان ببندیم و آن نخ را هل دهیم نخ جمع می شود و حرکت صورت نمی گیرد.

نکته : سهم بزرگی از تربیت از طریق دیداری و چشم فرزندانمان صورت می گیرد ، از طریق رفتار و کردار ما والدین ؛ تربیت در وجود بچه های ما نقش می بندد...

اگر بخواهیم فقط با دستورات کلیشه‌ای و تقلیدی و با بکن نکن های روزمره ، با گفتن ها ، با نصیحت کردن ها ، با ترساندن ها، با پرخاشگری ، با بی احترامی ، با وعظ و خطابه ،با انتقاد ، با سلطه جویی ، با اعتماد نکردن ، با دخالت های متمادی،با محبت های افراطی و تفریطی، با تربیت های عاریه ای، با تربیت های گلخانه‌ای، با تربیت های تحمیلی ، و فرزندان خود را مچاله کنیم آنها را جمع می‌کنیم ، سردرگم می‌کنیم و از زندگی طبیعی و حقیقی می اندازیم ...

مسئولیت ما والدین این است که برای فرزندانمان الگوی مناسبی باشیم و از جلو حرکت کنیم . چشم بچه ها به کردار و رفتار پدر مادر است. پدر، مادر، ما باید اول خود تربیت شویم ، باید خود تزکیه شویم. این نیست که چون ما بزرگتریم صدایمان بلندتراست، قدرت تنبیه داریم ، فقط باید دستور دهیم ، و بگوییم و آنها اجرا کنند. آنگاه ما انسان تربیت نکرده‌ایم ، حاصل تربیت ما یک عده آدم لجباز خطاکار آب زیر کاه و بد جنس و موزی خواهد بود، این نکته را باید به خوبی در نظر داشته باشیم که کله و سر فرزندان ما دور از چشم و دوربین‌های ظریف و دقیق است تربیت دیداری است ، نه شنیداری، تربیت گفتاری است .


لطفاً از این پس بیشتر مواظب رفتارهای به ظاهر بی اهمیت خود باشید و با فرزندانتان طوری رفتار کنید که دلتان می خواهد او با شما رفتار کند.


والدین لطفاً در مسیر تربیت فرزندانان معیارها و آرمان‌ها و آرزوهایتان را مشخص کنید چه میخواهید تربیت کنید، انسان ، طوطی ، عاقل، پیرو، درسخوان، کنجکاو، خلاق ؟


الگوی شایسته برای فرزندتان باشید فضایی سرشار از صمیمیت و محبت در خانه برقرار سازیدتا فرزندان تان به دور از هرگونه تندی و فشار ارزش‌های شما را بپذیرند.

انتقادها و سرزنش ها را محدود کنید؛ اعتقاد ها، ارزش ها و باورهای مهم زندگی را برای فرزندتان تشریح کنید. نسبت به اجرای قوانین و مقررات خود پایبند باشید، استثنا قائل نشوید و در همه حال از او بخواهید ارزشها و اعتقادات را مهم بداند.


آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap
Buy Real Traffic  ساخت وبلاگ